You are here: Home > Poznaj kraj > Krajobraz plantacyjny na wyżynie Brazylijskiej

Krajobraz plantacyjny na wyżynie Brazylijskiej

Brazylia to wielkie państwo zajmujące wschodnią i środkową część Ameryki Południowej. Powierzchnia Brazylii wynosi 8,5 min km2, czyli jest około 27 razy większa od powierzchni Polski.

Wschodnią część Brazylii zajmuje rozległa Wyżyna Brazylijska, o powierzchni falistej, rozcięta głębokimi dolinami rzecznymi. Ku wschodowi wyżyna łagodnie wznosi się, osiągając 2890 m n.p.m., a następnie opada stromym stokiem ku Oceanowi Atlantyckiemu. W północnej części wyżyny; bliżej równika, występują obfite opady atmosferyczne, wynoszące około 1500 mm rocznie. Większość tej sumy przypada na półrocze letnie. Temperatury powietrza w najcieplejszym miesiącu (październiku) wynoszą 26°-28°C, a w najzimniejszym (czerwcu) 18°C. W południowej części Wyżyny Brazylijskiej występują ostrzejsze kontrasty temperatury i opadów. W najcieplejszym miesiącu (lutym) dobowe temperatury powietrza wynoszą około 28°C, a w najzimniejszym (czerwcu) od 10° do 15°C; zdarzają się wtedy opady śnieżne i przymrozki. Półrocze letnie jest wilgotne, natomiast półrocze zimowe suche; sumy opadów maleją w miarę zbliżania się ku zachodowi. Wyżynę Brazylijską pokrywają na południu urodzajne czerwono-brązowe gleby suchych sawann, a na północy dość urodzajne czerwonoziemy.

Na dobrych glebach i przy dostatecznej ilości opadów we wschodniej części Wyżyny Brazylijskiej rozwinęła się uprawa roślin, a na pozostałym obszarze hodowla zwierząt. Na potrzeby krajowe uprawia się kukurydzę, maniok, bataty, pszenicę i fasolę. Ogromne obszary zajmują plantacje, czyli nowoczesne gospodarstwa rolne, nastawione na wytwarzanie produktów przeznaczonych nie na potrzeby danego gospodarstwa, lecz na sprzedaż, głównie do innych krajów. Wśród roślin plantacyjnych najważniejsze są: kawa, kakao, bawełna, soja i trzcina cukrowa.

Miliardy krzewów i drzewek kawowych od około 100 lat rośnie na łagodnych stokach południowej części Wyżyny Brazylijskiej. Najbardziej odpowiednie temperatury i opady do uprawy kawy są na wysokości 600-1 800 m n.p.m.

Kawa-kawowiec-jest krzewem lub niewielkim drzewem o wysokości 3-6 m, pochodzącym z Afryki. Liście ma lancetowate, skórzaste, kwiaty białe, a owoc przypominający małą wisienkę rośnie bezpośrednio na gałązce. Są w nim dwa owalne, z jednej strony spłaszczone nasiona. Z nasion po różnych zabiegach otrzymuje się orzeźwiający napój oraz kofeinę dla celów leczniczych.

Rośliny kawy zaczynają owocować w trzecim roku po posadzeniu, duże plony uzyskuje się dopiero po 14-18 latach. Z jednego drzewka zbiera się około 2 kg rocznie, natomiast plony na plantacjach w Brazylii wahają się od 200-600 kg/ha.

Zbiór kawy przeprowadza się ręcznie z drzewka lub otrząsa się owoce na podścielone maty. Największe nasilenie tych prac na plantacjach brazylijskich przypada na okres od marca do września. Wtedy miliony robotników zbierają dojrzałe owoce kawy, usuwa z nich miąższ, płucze w wodzie i suszy na słońcu lub w specjalnych suszarniach. Wysuszoną kawę pakuje się w worki i przewozi do najbliższych portów, tj. Rio de Janeiro (czyt. riu de żanejru), Santos i innych, stamtąd kawa płynie statkami niemal do wszystkich państw świata.

Plantacje kawy na Wyżynie Brazylijskiej liczą często po kilka tysięcy hektarów. W środku plantacji, czyli tzw. „fazendy”, stoi dom właściciela lub dzierżawcy oraz mieszkania robotników i budynki gospodarcze.

Przez wiele lat uprawia się na plantacji jeden gatunek roślin, co powoduje wyjałowienie gleby. Takie wytwarzanie przez gospodarstwa rolne danego regionu jednego produktu przez wiele lat nazywa się monokulturą. Po wyjałowieniu gleby plantację przenosi się na inne tereny, a grunty po plantacyjne zamienia się na pastwiska Lub zajmuje pod uprawę zbóż.

Zbiory kawy w Brazylii nie są każdego roku jednakowe, a to głównie z powodu zdarzających się klęsk pożarów i przymrozków. Nadto wielkość zbiorów jest uzależniona od zmieniających się cen kawy na rynkach światowych.

Comments are closed.

--!>